Przedstawiamy sponsora – „Byś”


Kolejna firma, zaangażowana w tegoroczną edycję Biegu Chomiczówki, to „Byś”. Firma „BYŚ”- Wojciech Byśkiniewicz działa od 1993 roku na warszawskim i okołowarszawskim rynku usług komunalnych, do których należą przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zimowe i letnie utrzymanie dróg. \

Na tle innych firm w branży BYŚ wyróżnia się innowacyjnością, wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii oraz ogromnymi, przekraczającymi unijne wymagania, poziomami odzysku odpadów. Konkurencyjne ceny świadczonych usług, szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klienta oraz 100 procentowy polski kapitał to dodatkowe atuty tej marki.

Firma, będąca prekursorem nowatorskich rozwiązań, dysponuje obecnie nowoczesną flotą pojazdów i maszyn. Istotne jest, że jako jedyna na tym rynku, posiada w pełni zmechanizowany Zakład Przetwarzania Odpadów, a w jego ramach sortownię. Instalacja działa w oparciu o najnowsze zdobycze myśli technicznej i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie. Wszystkie odpady, które trafiają do firmy poddawane są odzyskowi surowcowemu (odzyskuje się papier, szkło, metal, plastik) i energetycznemu.

Firma angażuje się w działania edukacyjne i wspiera inicjatywy społeczne, przede wszystkim te skupione wokół warszawskich Bielan, których jest przyjacielem.

Więcej na www.byś.pl