Płatności


W przypadku zapisów internetowych, wpisowe należy dokonać w przeciągu 3 dni od daty zapisu internetowego.

Opłata startowa wynosi:

– dla zapisów internetowych bez koszulki w pakiecie – 60 PLN,

– dla zapisów internetowych z koszulką w pakiecie – 90 PLN,

Z opłaty zwolnieni są:

– zawodnicy z widoczną niepełnosprawnością
– zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.