Podziękowania


Naszą kolejną edycję imprezy zamykamy podziękowaniami, bo jest komu i jest za co. Sami nigdy nie zdołali byśmy zorganizować imprezy na odpowiednim poziomie w związku z czym nasze podziękowania kierujemy to:

– stołecznych służb mundurowych – policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej, służb medycznych za czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem biegaczy i mieszkańców Dzielnicy Bielany,

– wolontariuszy za pracę w biurze zawodów, przy rozwijaniu folii izotermicznych, strefach z wodą, w szatni, przy wydawaniu medali i posiłków, informowaniu mieszkańców o szczegółach imprezy,

– podwykonawców za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków związanych z obsługą trasy, biura zawodów, rozstawianiem hali, obsługą spikerską, posiłkami, ochroną, dokumentacją zdjęciową, transportami, prowadzeniem stawki biegu, ekspozycją sponsorów i realizacją wszystkich innych czynności związanych z imprezą,

– WSBM Chomiczówka za udostępnienie terenu i współpracę przy realizacji zadań związanych z biegiem,

– sponsorów i partnerów za nagrody, wkład finansowy i zaangażowanie, dzięki któremu mogliśmy zwiększyć prestiż naszej imprezy,

– bielańskich marketów za udostępnienie swoich parkingów biegaczom i mieszkańcom,

– mieszkańców za stwarzanie niepowtarzalnej atmosfery, doping, motywowanie biegaczy i wyrozumiałość,

– do Was Drodzy Biegacze, za uczestnictwo w imprezie, która rozpoczęła piątą dekadę swojej historii!