REGULAMIN 40. BIEGU CHOMICZÓWKI I 16. BIEGU O PUCHAR BIELANZapraszamy do zapoznania się z regulaminem 40. Biegu Chomiczówki i 16. Biegu o Puchar Bielan. Najważniejsze informacje, jakie mamy do przekazania, dotyczą tego, że wracamy na stare trasy, a biegniemy już 5 lutego 2023 roku. Pakiety startowe w cenie 60 złotych bez koszulki i 90 złotych z koszulką będzie można kupować już od 15 listopada 2023 roku. O wszystkich szczegółach dotyczących imprez będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Celem zawodów jest: 

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 • Promowanie zdrowego stylu życia.

Organizator:

 • Organizatorem biegów jest Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Współorganizatorem jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
 • Partnerami są:
  • Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”,
  • Szkoła Podstawowa Nr 352 ul. Conrada 6,
  • Szkoła Podstawowa numer 80, ul. Aspekt 48

Najważniejsze informacje – XL Bieg Chomiczówki:

 • Termin i miejsce:
  5 lutego 2023 r. (niedziela), godzina 11:00,
  Warszawa, Dzielnica Bielany, Osiedle Chomiczówka
  Start: ul. Conrada,
  Meta: ul. Pabla Nerudy 1.
 • Dystans: 15 km.
 • Opis trasy: bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa). Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, straży miejskiej i policji. Trasa posiada atest PZLA.
 • Limit czasu: limit czasu dla Uczestników XL Biegu Chomiczówki wynosi 2 godziny 30 minut. Po upływie limitu czasu Uczestnicy nie będą klasyfikowani i zobowiązani są opuścić trasę. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Klasyfikacja:
  • Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
  • Generalna kobiet i mężczyzn,
  • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KategorieWiek w latachRok urodzenia
K, M-2016-292007-1994
K, M-3030-391993-1984
K, M-4040-491983-1974
K, M-5050-591973-1964
K, M-6060-691963-1954
K, M-7070
i więcej
1953 I starsi
Klasyfikacja zawodników – XL Bieg Chomiczówki – tabela
 • Nagrody:
  • Pierwszych 1500 osób, które ukończy bieg otrzyma pamiątkowe medale.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  • Za zajęcie od I do VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe – nagrody nie dublują się.
  • Za zajecie od I do III miejsca w klasyfikacji drużynowej, sporządzanej na podstawie trzech najlepszych czasów w drużynie – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (w celu sklasyfikowania drużyny konieczne jest taka sama semantyczna nazwa drużyny w procesie zapisów).
  • Dodatkowo statuetki dla: najszybszego Warszawiaka, najszybszej Warszawianki, najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki, najlepszego zawodnika zagranicznego, najlepszej zawodniczki zagranicznej.

Najważniejsze informacje – XVI Bieg o Puchar Bielan:

 • Termin i miejsce:
  5 lutego 2023 r. (niedziela), godzina 10:00,
  Warszawa, Dzielnica Bielany, Osiedle Chomiczówka
  Start: ul. Conrada,
  Meta: ul. Pabla Nerudy 1.
 • Dystans: 5 km.
 • Opis trasy: bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa). Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, straży miejskiej i policji. Trasa posiada atest PZLA.
 • Limit czasu: limit czasu dla Uczestników XVI Biegu o Puchar Bielan wynosi 50 minut. Po upływie limitu czasu Uczestnicy nie będą klasyfikowani i zobowiązani są opuścić trasę. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Klasyfikacja:
  • Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
  • Generalna kobiet i mężczyzn,
  • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KategorieWiek w latachRok urodzenia
K, M-1616-192007-2004
K, M-2020-292003-1994
K, M-3030-391993-1984
K, M-4040-491983-1974
K, M-5050-591973-1964
K, M-6060
i więcej
1963
i starsi
Klasyfikacja zawodników – XVI Bieg o Puchar Bielan – tabela
 • Nagrody:
  • Pierwszych 1000 osób, które ukończy bieg otrzyma pamiątkowe medale.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
   – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet
   – statuetki sportowe – nagrody nie dublują się.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizator określa limit Uczestników Biegów na 2500 osób:
  • 1500 osób dla XL Biegu Chomiczówki,
  • 1000 osób dla XVI Biegu o Puchar Bielan.
 2. W obydwu biegach mogą startować, na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, osoby, które:
  • ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 5.02.2007 r.),
  • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  • podczas procesu rejestracji online, oświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji, jak również oświadczą, że dostosują się do zapisów regulaminu i innych wytycznych organizatora,
  • decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne,
  • Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
 3. Wszyscy Uczestnicy XVI Biegu o Puchar Bielan powinni być gotowi do startu 5 lutego 2023 o godzinie 10:00 a wszyscy uczestnicy XL Biegu Chomiczówki powinni być gotowi do startu 5 lutego 2023 o godzinie 11:00.
 4. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji niepełnoletniego Uczestnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletniej zrzeszonej w klubie sportowym, opiekun (trener sprawujący opiekę na czas Biegu) przedstawia listę zgłoszonych przez siebie Zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W trakcie imprezy należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa Biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi Biegu, Straży Miejskiej i Policji.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 7. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywanie na terenie wydarzenia osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje (ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do Organizatora lub jego przedstawiciela),
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzeń.

III. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zgłoszenia do biegów można dokonać od dnia 15.11.2022 r., od godz. 12.00 do dnia 02.02.2023r., do godz.23:59. lub do wykorzystania limitu miejsc.
 2. Zapisy na biegi prowadzone będą na stronie internetowej portalu: datasport.pl
 3. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej. Jedynie po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Zapisanie się na Bieg bez uiszczenia opłaty nie gwarantuje miejsca w Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc i odblokowania ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty wynoszącego 48 godzin. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty poprzez link, otrzymany mailowo po dokonaniu rejestracji.
 5. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniach 3 i 4.02.2023 r.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom Biegu pakiet startowy, zawierający: okolicznościową koszulkę dla osób, które zdecydują się na jej zakup i wniosą dodatkową opłatę, numer startowy z chipem, medal po ukończonym Biegu, posiłek regeneracyjny.
 7. Opłata startowa wynosi 60 PLN dla osób bez koszulki i 90 PLN dla osób z koszulką. Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach.
 8. Organizator przewidział 1000 pakietów w cenie 90 PLN z koszulką. Po wybraniu pakietu, Uczestnik wybiera rozmiar z puli dostępnych u Organizatora rozmiarów.
 9. W przypadku wyczerpania limitu 1000 pakietów w cenie 90 PLN w koszulkami, dostępne będą jedynie pakiety w cenie 60 PLN bez koszulki.
 10. O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania opłaty.
 11. Z opłaty zwolnieni są: uczestnicy niepełnosprawni oraz uczestnicy, którzy ukończyli 70 lat.
 12. Organizator nie przewiduje startu Uczestników na wózkach inwalidzkich.
 13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 14
 14. Uczestnik ma prawo odstąpienia od zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. W przypadku odstąpienia od udziału w wydarzeniu z zachowaniem tego terminu, organizator dokona zwrotu środków wpisowych.
 15. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po rozegraniu Biegu.
 16. W przypadku zwolnienia się miejsc na Bieg, z powodu nie uiszczenia opłat przez osoby zapisane w pierwszym terminie, organizator ogłosi drugą turę zapisów poprzez swoją stronę internetową – www.biegchomiczowki.eu.
 17. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej nie mogą być aktualizowane.
 18. Opłacenie udziału w Biegu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.

IV. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów zlokalizowane jest w Galerii Handlowej Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 126 na I piętrze w pawilonie Biblioteki „Spotykalnia”.
 2. Biuro Zawodów czynne jest w dniach:
  • 03.02.2023 r. (piątek) w godz. 15.00 – 20.00,
  • 04.02.2023 r. (sobota) w godz. 10.00 – 20.00,
   oraz w dniu zawodów  05.02.2023 r. (niedziela)
   w godz. 7.00.– 9.00 dla  XVI Biegu o Puchar Bielan
   w godz. 7.00.– 10.00 dla  XL Biegu Chomiczówki
 3. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów.
 4. Warunkiem wydania numeru startowego jest osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci “BILETU”, który zostanie wysłany na wskazany numer telefonu lub należy go pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport.
 5. Każda osoba odbierająca pakiet, powinna zgłosić się bez osób towarzyszących.
 6. W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę, należy okazać „bilet” osoby, za którą odbiera się pakiet. UWAGA! Udostępnienie „biletu” osobie trzeciej jest równoznaczne z upoważnieniem jej do odbioru pakietu
 7. Warunkiem wydania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

V. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy XL Bieg Chomiczówki 2023 i XVI Bieg o Puchar Bielan.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).
 3. Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 4. Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.
 5. Realizator usługi zapisów i pomiaru czasu w biegów zbiera poniższe dane:
  • Imię nazwisko;
  • Datę urodzenia;
  • Płeć;
  • Adres mailowy;
  • Przynależność klubową (Uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);
  • numer telefonu osoby, którą Organizator może powiadomić w razie wypadku.
 6. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 7. Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: datasport.pl i biegchomiczowki.eu. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora oraz na stronach partnerów.
 8. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorach o nazwach: „Zgłoszenia do Bielańskiego Biegu Chomiczówki  i Biegu o Puchar Bielan 2023” i „Wyniki Bielańskiego Biegu Chomiczówki  i Biegu o Puchar Bielan 2023” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.
 10. Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tkkfchomiczowka@o2.pl, tel.: 22 834 76 98.

VI. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  • publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom Biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 3. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 6. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Uczestnicy biegów otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny.
 8. Uroczyste zakończenie imprezy, w tym dekoracje zwycięzców, rozpocznie się  dla uczestników Biegu o Puchar Bielan, około godziny 12:30 na boisku przy ulicy P. Nerudy 1, dla uczestników Biegu Chomiczówki o godz. 13.15 na boisku przy ulicy P. Nerudy 1.
 9. W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy Uczestnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie Uczestnika (dostarczone przez Organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
 10. Parking dla Uczestników Biegu będzie znajdował się w Galerii Bemowo ul. Powstańców Śląskich 126 oraz pod sklepem LIDL u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i ul. Conrada.
 11. Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 80 Warszawa ul. Aspekt 48, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców i śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Rezerwacje miejsc noclegowych na hali przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 22 325 44 37 lub poprzez e-mail: bielany.wsr@um.warszawa.pl. Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. Zabrania się wnoszenia i spożywania w hali noclegowej alkoholu i innych substancji odurzających oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
 12. Szatnia i depozyty dla uczestników biegów zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej Nr 352 przy ul. Conrada 6. Organizator zapewnia worki. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 352, ul. Conrada 6.
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników.
 14. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 15. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegów.
 16. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub ich przerwania.
 19. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej biegów, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.
 21. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać

Pliki do pobrania